Volmar Sylvander och Förbundet Enigheten

Richard Ohlsson 2019. 106 s. Mjukband.

  • Artnr: 9789198435597
  • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

Enighet ger styrka var, och är alltjämt, den bärande tanken bakom Förbundet
Enigheten, som Richard Ohlsson, bibliotekarie på Stagneliusskolan i Kalmar, skriver om i denna bok. Lokalhistorikern Volmar Sylvander grundade förbundet under sin tid som elev på Kalmar läroverk för snart 190 år sedan. Intentionen med förbundets verksamhet var att bistå fattiga skolkamrater med nödvändiga läroböcker; eller som det heter i de ursprungliga  stadgarna från 1830, ”att då någon behöfvande yngling sjelf är oförmögen att skaffa de till sina studier nödvändiga böcker skola de genom wåra sammanskott åt honom anskaffas”.

Tillagd i varukorgen